Blisters

BL E6013

Electrode rutile blister E6013

BL E7018

Electrode basique blister E7018

BL E316L-16

Electrode inox blister E316

BL ENiFe-Cl

Electrode fusionnée ENiFe-Cl, blister

BL E312-16

Electrode inox blister E312

BL E4047

Electrode blister aluminium AlSi12